İMB Hakkında

İMB Hakkında

İçerik Boyutunu Büyült İçerik Boyutunu Düzelt İçerik Boyutunu Küçült
 

2011-2015 yıllarına ait TCMB Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaç ve stratejik hedef doğrultusunda, bölgemizdeki bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerine daha fazla önem vererek bu yöndeki çalışmaları artırmak, bölgesel ölçekte eğitim ve danışmanlık desteği vermek; kısa vadede bölgede, uzun vadede ise küresel düzeyde markalaşarak saygın bir araştırma ve eğitim merkezi haline gelmek amacıyla 2011 yılında kurulan İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin (İMB), görev tanımı ile teşkilat yapısı 2012 yılı içinde düzenlenmiştir.

İMB, uluslararası alanda seçkin, saygın ve öncü bir araştırma, eğitim ve teknik işbirliği merkezi haline gelerek, TCMB’nin "dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma" vizyonuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

İMB hedefine ulaşabilmek için etkinliklerini, merkez bankacılığı, ekonomi, finans ve kamu politikaları alanlarında yenilikçi araştırmalar yapmak, alanında uzman kişiler ve ilgili kurum / kuruluşlarla birlikte çalışmak; merkez bankaları ve uluslararası kuruluşların katılımıyla önceliği merkez bankalarının ihtiyaç duyduğu alanlarda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında eğitim programları düzenlemek; danışmanlık ve teknik destek içerikli projelerin verimli şekilde yürütülmesini sağlamak, gerekli durumlarda teknik destek ve danışmanlık kapsamında ilgili ülkelere bu hizmetleri sunmak ve yurt dışına eğitimci / uzman göndermek; merkez bankaları ve uluslararası kuruluşların katılımıyla ilgili konularda konferans, seminer, çalıştay, panel, toplantı vb. uluslararası etkinlik düzenlemek konu başlıkları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

HAKKINDA
Eğitim Kataloğu